Online: 13


Witamy na Club4you.pl nowym portalu dla Ciebie !

Download / Pobierz za darmo:

Club4you.pl - Darmowy download ! Filmy, Gry, Programy, Muzyka Mp3, Seriale, hotfile, rapidshare, megaupload, fileserve, playstation, Xbox360, psp, Nintendo Wii, ebooki, bajki, kreskówki, teledyski, xxx, enime, style, szablony... Wszystko za darmo !

 WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


- Klucz do wersji Full
- Patch ??‚??‚?? 1:1
- Program
- Spolszczenie
- Szablony ??‚??‚?? 500
- VolumeId


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


WebSite X5 ma cań?‚?Ļkowicie wizualny interfejs, opracowany jako intuicyjny proces z przewodnikiem, ktń???ry pozwala uń?ń?ytkownikowi w zaledwie pi??‚??ciu krokach utworzy??‚??, spersonalizowa??‚?? i opublikowa??‚?? profesjonalnie wygl??‚??daj??‚??ce strony i sklepy internetowe.
Kreator, w ktń???rym krok po kroku tworzy si??‚?? stron??‚?? WWW na podstawie gotowych szablonń???w, dopasowanych do rozdzielczoń?‚??ci ekranowej 800ń?‚??600 pikseli. Program zawiera ponad setk??‚?? szablonń???w, a kań?ń?dy z nich wyst??‚??puje w oń?‚??miu wariantach (cztery kolory i dwa ukń?‚?Ļady przyciskń???w menu). Daje to w sumie ok. 1000 kombinacji.
Wszystkie czynnoń?‚??ci wykonuje si??‚?? w trybie graficznym, a proces tworzenia i umieszczenia strony na serwerze jest podzielony na pi??‚????‚?? etapń???w. W kań?ń?dej chwili moń?ń?esz przerwa??‚?? prac??‚?? i zapisa??‚?? dotychczasowe post??‚??py lub podejrze??‚??, jak strona wygl??‚??da w przegl??‚??darce, klikaj??‚??c przycisk Test. Wygenerowane strony s??‚?? indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Program umoń?ń?liwia przygotowanie strony z tekstem, grafik??‚??, formularzami (zawiera gotowe wzory formularzy do sklepń???w internetowych), kanań?‚?Ļem RSS, dń???wi??‚??kiem i animacjami Flash. Po wstawieniu nowego elementu moń?ń?esz go podda??‚?? dalszej obrń???bce bez korzystania z dodatkowych narz??‚??dzi. Program ma wbudowany prosty edytor tekstowy i graficzny, narz??‚??dzie do tworzenia tabel, edytor formularzy oraz prosty tekstowy edytor HTML. Ten ostatni umoń?ń?liwia np. wstawienie licznika odwiedzin czy reklam Google AdSense. Incomedia WebSite X5 Evolution zawiera ponad setk??‚?? szablonń???w stron WWW, ktń???re moń?ń?na dopasowa??‚?? do wń?‚?Ļasnych potrzeb. Wstawianie nowych obiektń???w na stron??‚??, np. akapitń???w z tekstem czy grafiki, jest bardzo proste. Wystarczy tylko przeci??‚??gn??‚????‚?? ikon??‚?? obiektu do wybranej komń???rki.


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)
WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)

By zobaczyńá ten tekst musisz sińô zarejestrowańá w portalu.


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)

By zobaczyńá ten tekst musisz sińô zarejestrowańá w portalu.


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)

By zobaczyńá ten tekst musisz sińô zarejestrowańá w portalu.


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


Mań?‚?Ļa pomoc przy wygenerowaniu klucza


Przy instalacji prosz??‚?? wybra??‚?? peń?‚?Ļna wersje,
Nast??‚??pnie pojawi si??‚?? taki obraz tam jest numer komputera i trzema go skopiowa??‚?? do Keymakera i powinien si??‚?? pojawi??‚?? klucz to full wersji wklejamy go tam gdzie jest pokazane na obrazku i instalujemy pewn??‚?? wersje.


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


Gotowa witryna w 20 minut

Cań?‚?Ļy urok WebSite X5 polega na tym, ń?ń?e nie musisz traci??‚?? czasu na nauk??‚?? obsń?‚?Ļugi skomplikowanego programu - wystarczy 5 krokń???w. Kań?ń?dy etap jest tak opracowany, by da??‚?? jak najlepsze rezultaty przy jak najmniejszym nakń?‚?Ļadzie pracy. Maj??‚??c WebSite X5, nie musisz juń?ń? pń?‚?Ļaci??‚?? projektantom witryn. Sam moń?ń?esz by??‚?? specjalist??‚??!

1. Wybierz projekt graficzny
Decyduj??‚??c o wygl??‚??dzie graficznym witryny, masz do dyspozycji ponad 1400 gotowych szablonń???w graficznych, wi??‚??c jest z czego wybiera??‚??. Kań?ń?dy wzorzec zostań?‚?Ļ profesjonalnie zaprojektowany. Bez trudu moń?ń?na go zmodyfikowa??‚??, aby uzyska??‚?? niepowtarzalny wygl??‚??d witryny. Nie trzeba przy tym zna??‚?? si??‚?? na graficznym projektowaniu witryn. Takń?ń?e doń?‚??wiadczeni uń?ń?ytkownicy mog??‚?? mie??‚?? wiele poń?ń?ytku z programu WebSite X5. Doskonale nadaje si??‚?? do bń?‚?Ļyskawicznego przygotowania profesjonalnego wzorca witryny, do ktń???rego potem wstawia si??‚?? rysunki, tabele efekty tekstowe i kod HTML. WebSite X5 nie ogranicza liczby wstawianych do witryny stron i poziomń???w menu!


2. Zdefiniuj struktur??‚?? witryny
WebSite X5 poradzi sobie ze wszystkim - od prostej pojedynczej strony do skomplikowanych witryn z setkami wyspecjalizowanych stron. Sprytne narz??‚??dzia do tworzenia mapy witryny uń?‚?Ļatwiaj??‚?? okreń?‚??lenie jej wewn??‚??trznej organizacji. Strony o podobnej tematyce zgrupuj w na czterech poziomach, ktń???re zostan??‚?? automatycznie przekonwertowane na menu witryny. WebSite X5 potrafi inteligentnie zarz??‚??dza??‚?? witryn??‚??. Automatyczny generator mapy witryny uń?‚?Ļatwia korzystnie z niej zarń???wno jej goń?‚??ciom, jak i wyszukiwarkom internetowym.


3. Wypeń?‚?Ļnij poszczegń???lne strony treń?‚??ci??‚??
WebSite X5 jest wyposań?ń?ony w unikalny system wstawiania zawartoń?‚??ci stron. Na palecie obiektń???w dost??‚??pne s??‚?? inteligentne narz??‚??dzia sń?‚?Ļuń?ń???‚??ce do umieszczania na stronie elementń???w kań?ń?dego rodzaju - tekstu, obrazń???w, tabel, animacji, filmń???w, pokazń???w slajdń???w i wielu innych. W oknie ukń?‚?Ļadu strony dzieli si??‚?? j??‚?? na obszary, do ktń???rych przeci??‚??ga si??‚?? z palety obiekty wybranego rodzaju. Wystarczy kilka razy klikn??‚????‚?? mysz??‚??, ń?ń?eby uzyska??‚?? nawet doń?‚????‚?? wymyń?‚??lny ukń?‚?Ļad strony.


4. Okreń?‚??l ustawienia zaawansowane
WebSite X5 jest bezkonkurencyjny, jeń?ń?eli chodzi o ń?‚?Ļatwoń?‚????‚?? wyposań?ń?ania witryny w zaawansowane funkcje i narz??‚??dzia. Masz pod r??‚??k??‚?? wszystko, co potrzebne do przygotowania blogu, transmisji dń???wi??‚??ku i obrazu, rejestracji uń?ń?ytkownikń???w, peń?‚?Ļnej obsń?‚?Ļugi sklepu internetowego (wń?‚?Ļ??‚??cznie z pń?‚?Ļatnoń?‚??ci??‚?? kart??‚?? kredytow??‚??). WebSite X5 daje moń?ń?liwoń?‚????‚?? otwarcia witryny dla goń?‚??ci z cań?‚?Ļego ń?‚??wiata przez wstawienie strony wst??‚??pnej z wyborem j??‚??zyka wyń?‚??wietlania witryny. Jej goń?‚??cie mog??‚?? jednym klikni??‚??ciem zarekomendowa??‚?? Twoje artykuń?‚?Ļy w Social Network.


5. Umień?‚????‚?? witryn??‚?? w Internecie
Ostatnim etapem, gdy witryna jest juń?ń? gotowa, jest umieszczenie jej w Internecie. Gdy masz przestrzeń?‚?ĺ na serwerze internetowym, opublikowanie witryny za pomoc??‚?? wbudowanego mechanizmu FTP jest dziecinnie ń?‚?Ļatwe. Ale to nie koniec. Zawsze, gdy zechcesz zaktualizowa??‚?? swoj??‚?? witryn??‚?? (na przykń?‚?Ļad wstawi??‚?? nowe wiadomoń?‚??ci), WebSite X5 wyń?‚??le na serwer tylko zmodyfikowane strony.


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)


Film pokazowy jak stworzy??‚?? stron??‚?? w 20 minut (wersja polska)


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)

By zobaczyńá ten tekst musisz sińô zarejestrowańá w portalu.


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)

By zobaczyńá ten tekst musisz sińô zarejestrowańá w portalu.


WebSite X5 Evolution ( Full - PL.)

By zobaczyńá ten tekst musisz sińô zarejestrowańá w portalu.

 

    
 (GŇāos√≥w #: 4)
[edit] Drukuj 
#1 DodaŇā: kalisz1955 (14 Marzec 2010 21:57)
 

Newsów: 0 Komentarzy: 5
Czy wstawiaj??‚??cy moń?ń?e napisa??‚?? czy to jest wersja 7 czy8 ? bo po pudelku wida??‚?? ń?ń?e powinna by??‚?? 8, ale czy na pewno to wersja 8 ?

#2 DodaŇā: UpMaster (14 Marzec 2010 22:05)
 

Newsów: 109 Komentarzy: 215
Cytat: kalisz1955
Czy wstawiaj??‚??cy moń?ń?e napisa??‚?? czy to jest wersja 7 czy8 ? bo po pudelku wida??‚?? ń?ń?e powinna by??‚?? 8, ale czy na pewno to wersja 8 ?


Wynika ze 8 ale jeń?‚??li si??‚?? okaze, ze nie to ja mam 8 wiec moge ci wrzuci??‚?? ;] ok------------------------------------------
#3 DodaŇā: kalisz1955 (14 Marzec 2010 22:08)
 

Newsów: 0 Komentarzy: 5
mialem juz 8 ale po pewnym czasie przestawaly dzialac
to znaczy zaczely dziac sie dziwne rzeczy takie jak fotki do gń???ry nogami i przewijanie sie samoistne textu
ale jak masz 8 co dziala to bardzo chetnie

sprawdzilem ta wersja wstawiona tera jest wersja 7, szkoda bo 7 juz mam i dziala b.dobrze, ale v.8 ma troche wjecej Bajerow co sprawia ze stronka jest ladniejsz, czekam na dziań?‚?Ļajaca versje 8 Evolution, jak ktos moze wrzucic.....

#4 DodaŇā: UpMaster (14 Marzec 2010 22:19)
 

Newsów: 109 Komentarzy: 215
jak tylko skoń?‚?ĺcze aktualne uploady to ci wrzuce 8 ;]------------------------------------------
#5 DodaŇā: kalisz1955 (14 Marzec 2010 22:30)
 

Newsów: 0 Komentarzy: 5
z gń???ry dziekuje good

#6 DodaŇā: lucoperes (16 Marzec 2010 18:03)
 

Newsów: 0 Komentarzy: 1
Mam identyko problem z tymi zdj??‚??ciami i przewijaniem, czy ktoń?‚?? moń?ń?e wie czego to jest wina? I jak to naprawi??‚??? Na dń?‚?Ļuń?ń?sz??‚?? met??‚?? to jest bardzo uci??‚??ń?ń?liwe.

UŇľytkownicy z rangńÖ Guest nie mogńÖ dodawańá komentarzy.


Autor: danix20 W artykule:
Mad Max: Na Drodze Gniewu / Mad Max: Fury Road (20 ...
Autor: Melantiq W artykule:
Wracamy po awarii serwera.
Autor: Demento¬ģ W artykule:
Jurassic World / Jurassic Park IV (2015)
Autor: Demento¬ģ W artykule:
Kraina jutra / Tomorrowland (2015)
Autor: combi1946 W artykule:
Windows 7 SP1 PL [32BIT / 64BIT] Czerwiec 2015 - w ...
Autor: Nani W artykule:
Audrey Bitoni - Getting Dick for Audrey
Autor: sam1425 W artykule:
Diana Krall - Wallflower (Deluxe Edition) (2015)
Autor: irena3105 W artykule:
Na skraju jutra / Edge of Tomorrow (2014) PL.BRRip ...
Autor: Montana W artykule:
Wracamy po awarii serwera.
Autor: tomasz699 W artykule:
Szare Niebo / Grey Skies (2010) PL.720p.WEB-DL.XVi ...